logo
XS
SM
MD
LG

Про Центр первинної медико-санітарної допомоги

Про Центр первинної медико-санітарної допомоги
Адміністрація
Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу
Фінансова діяльність
Контакти

Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створений рішенням 23 сесії Тернопільської міської ради шостого скликання від 17.08.2012 року за №6/23/15 та почав надавати первинну медичну допомогу з 18.06.2013 року після переведення частини медичного персоналу з поліклінічних відділень міської лікарні швидкої допомоги, міських лікарень №2 і №3. Заклад створений  з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення міста Тернополя доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою

Рішенням Тернопільської міської ради  від  28 липня 2017 р. № 7/16/20 ТМКЗ «ЦПМСД» реорганізовано шляхом перетворення  в Комунальне неприбуткове підприємство « Центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджено Статут Комунального некомерційного підприємства  “Центр первинної медико-санітарної допомоги”.                                                                            

     Керівництво  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює директор Медвідь Микола Миколайович.

Заклад обслуговує 160 тисяч дорослого населення міста Тернополя,  яке розподілене між сімейними лікарями  за територіальним принципом. Всього створено 116 дільниць, які об’єднані в 13 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини. Амбулаторії №№1-3 обслуговують центральну частину міста, №№5-7 – мікрорайон «Дружба», с.Кутківці і с.Пронятин, №№8-14 – мікрорайони «Східний» і «Сонячний».

В Центрі  працює 295 осіб, із низ лікарів 124 чоловік, середнього медичного персоналу – 116 осіб. 

Заклад функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту.

Статутними завданнями  КНП «ЦПМСД»  є:

 • надання первинної медико-санітарної допомоги сімейним лікарем, що передбачає: консультацію, діагностику, лікування найбільш поширених травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів та профілактичні заходи з дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
 • надання невідкладної допомоги при гострих розладах фізичного чи психічного здоров’я, які не потребують екстреної медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань;
 • відбір та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу,
 • впровадження нових форм та методів діагностики, профілактики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • використання в роботі стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги: стаціонари на дому;
 • надання невідкладної допомоги на прийомі в амбулаторіях та на дому;.
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
 • пільгове забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку в межах виділених коштів;
 • проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • відбір хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію;
 • аналіз показників стану здоров’я населення, участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

КНП "Тернопільський Центр первинної медико-санітарної допомоги":

Організаційна структура Центру

Перелік об'єктів комунальної власності, які перебувають на балансі КНП "Центр первинної медико-сантітарної допомоги"

Перелік об'єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування